Mitä on zenimalismi?

Zenimalismi on käsite, johon yritän tiivistää elämänkatsomukseni ja -tapani ytimen. Zenimalismi on yritys rakentaa oma elämäni sellaiseksi kuin sen haluan olevan. Tätä kaikkea ei ole tarkoitettu otettavaksi liian vakavasti, sillä yksi tavoitteeni on olla ottamatta itseänikään liian vakavasti. Zenimalismi ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan se kantaa mukanaan kaikkea, jota elämäni aikana olen kohdannut ja halunnut säilyttää. Toivon mukaan se ei myöskään ikinä lakkaa kehittymästä. (Blogin kirjoittajasta saat lisää tietoa täältä.)

 

Minimalistinen virtaus

 

Minimalismi on ollut jo pitkään länsimaiseen kulutusyhteiskuntaan kyllästyneiden ihmisten trendi. Toiset viittaavat käytännössä samaan asiaan puhumalla essentialismista. Molemmissa on ajatuksena luopua kaikesta turhasta ja keskittyä tekemään ja omistamaan asioita, joilla on aidosti arvoa itselle ja muille.

Ideana ei ole elää minimituloilla, ilman huonekaluja tai pelkkiä salaatinlehtiä syömällä. Ideana on elää sopivaa, itselleen arvokasta ja onnellista elämää. Kulutusyhteiskunnassa tämä vain lähes poikkeuksetta tarkoittaa luopumista ja vähentämistä, haluamista vähemmän.

 

Zenbuddhalaisia oppeja

 

Kohtuuteen ja luopumiseen perustuva ajattelu on jäljitettävissä paljon kulutusyhteiskuntaa ja kapitalismia kauemmaksi. Ajattelu kohtuullisen elämäntavan autuaaksi tekevästä voimasta on ollut mukana eri uskonnoissa ja filosofioissa tuhansien vuosien ajan. Yksi ajatusta vaalinut harjoitussuunta on buddhalaisuus, jonka mukaan elämässä kohtaamamme kärsimys johtuu siitä, että emme kykene päästämään irti, vaan haluamme koko ajan lisää. Tästä on onneksi mahdollisuus pyrkiä eroon.

Buddhalaisuuden yksi muoto, zen (kiinaksi chán), korostaa meditaation merkitystä olennaisen ymmärtämiselle. Zenistä voi löytää itselleen paitsi elämänasenteen myös elinikäisen harjoitteen kohti tasapainoista elämää.

Zenistä, yksinkertaistamisesta, kohtuudesta, luopumisesta ja tasapainoisen elämän tavoittelemisesta koostuu zenimalismi.